top of page
Search
  • avitalmer

אמנות השלום


׳נניח, שיש מקום, שנוכל ללכת אליו ללמוד את אמנות השלום, מעין מחנה אימונים ללוחמים רוחניים. במקום לבלות שעות על גבי שעות בתרגול, איך להביס את האויב, נוכל לבלות שעות על גבי שעות בהמסת הגורמים למלחמה.׳


פמה צ׳ודרון
מעניין איך היו נראים חיינו אם ההגדה שהיינו מתכנסים לקריאתה כל שנה היתה רווייה בתיאור הדרכים להמסת הגורמים למלחמה, והמפגש המשפחתי ממוקד בתרגולן ובהעברתן מדור לדור.

3 views0 comments

Comments


bottom of page