top of page
Search
  • avitalmer

הטיפול במטופלים מורכבים - קבוצת הדרכה
הטיפול במטופלים מורכבים דורש תשומת לב וחשיבה יתרות, הן בנוגע למצבו של המטופל והן לגבי המתרחש בעולמנו הפנימי כתוצאה מהמפגש עם תכנים קשים, רגשות אינטנסיבים ויחסי העברה – העברה נגדית סוערים. על מנת לכונן מחדש את המרחב הטיפולי המותקף תדירות, אנו זקוקים למרחב מכיל ומחזיק לעצמנו. קבוצת ההדרכה מיועדת למטפלים ממקצועות הטיפול המורשים (עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, הבעה ויצירה, פסיכיאטריה) המטפלים בלפחות מטופל מורכב אחד ומעוניינים להעמיק את הבנתם בתהליכים המתרחשים בו בחברת עמיתים המתמודדים עם אתגרים דומים. הקבוצה תתקיים בימי שלישי אחת לשבועיים, בין השעות 18:00-19:30, החל מאוקטובר 2023 ועד יוני 2024. על מנת לשמור על מרחב מוגן ואינטימי, הקבוצה תתקיים במתכונת מצומצמת במפגשים פנים אל פנים בכפר סבא. עלות ההשתתפות: 2250 ש״ח. דמי הרשמה לשמירת מקום 250 ש״ח. להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לנייד 054-7417174 או לדוא״ל avital.mer@gmail.com על המנחה – אביטל מרמלשטיין, עו״ס קלינית, פסיכותרפיסטית ומדריכה. מלמדת ומדריכה במגוון מסגרות בריאות הנפש והרווחה ותוכניות לפסיכותרפיה.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page