top of page
Search
  • avitalmer

פרויד ועוד


היום יום ההולדת של פרויד.

פרויד ההוגה, שפיתח את הפסיכואנליזה;

פרויד הסקרן שהתמיד בחקר הנפש והתודעה, על תמרוניהם המרשימים;

פרויד הגאון, שתורתו היוותה בסיס משמעותי להתפתחויותיה המאוחרות של הפסיכואנליזה;

פרויד המורה שעורר את סקרונתם של דורות של אנשי מקצוע, בשרשרת שאני גאה להימנות על חוליותיה.


אבל…

גם

פרויד המאכזב, שחזר בו מתיאוריית הפיתוי ובכך שלל את מציאות חייהם הטראומטית של נשים וילדים רבים;

פרויד המבאס, שזנח את הפיצול האנכי, זה שבתוך האני, מנגנון ההגנה העיקרי למול טראומה נפשית, והמיר אותו בפיצול האופקי;

פרויד האנושי, שכשל גם הוא לעמוד בדד למול מנגנוני ההכחשה והדחיה של קהילת אנשי מקצוע בראשית דרכה בוינה של אז.


היום יום ההולדת של פרויד, שהוא כל אלה ועוד…

4 views0 comments

Comments


bottom of page