top of page
Search
  • avitalmer

קשר על פני מים סוערים


כבשגרה, גם במלחמה, הפגיעות המיניות הן האחרונות להחשף. ועם זאת, הולכות ומצטברות עדויות על ריבוי פגיעות: בין אם כחלק מפשעי המלחמה המזוויעים; בין אם בתוך קהילות פגועות שגבולותיהן נפרצו והטשטשו; ובין אם כהתגברות האלימות בתוך משפחות העורף נוכח מצב דחק ומתח מתמשך.

מי שנפגעה עוד לפני המלחמה מועדת אף היא להחמרה נוכח מפגש ממשי משחזר עם חוויות עבר טראומטיות.

כצו השעה, למרות שלא תכננתי קורס השנה, מציעה הזדמנות ללמידה מעמיקה של הטיפול בטראומה מינית, ועל מנת שיהיה נגיש למי שמעוניין - הקורס יתקיים בזום.

אם הקריאה הזו מדברת אליכם, דברו איתי. אם מכירים אנשי מקצוע שעשויים להתעניין, אנא העבירו להם.

1 view0 comments

Comments


bottom of page