Search
  • אביטל מרמלשטיין

שורשים


עבים. רחבים. עמוקים. מסתעפים. מבוססים. יציבים. מהימנים. עד כמה אנחנו נותנים את הדעת למצב השורשים שלנו ולתחזוקתם?

אלו דברים בחיינו מהווים את השורשים שלנו? אלו אנשים משמשים לנו כפונקציה של שורשים? מהם ההיבטים בחיינו אותם אנו תופסים כמקרקעים, כמעמיקים את האחיזה באדמה? באלו תקופות בחיינו מקורם של השורשים? מהו הותק שלהם? כמה תשומת לב אנחנו מקדישים לבדיקה תקופתית של היקף פריסתם, עומקם, הסתעפויותם? עד כמה אנו מודעים למידות המרחב וההזנה העומדים לרשותם בכל רגע נתון? שאלות שחשוב שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו מדי פעם, ההופכות לקריטיות במיוחד עבור הסובלים מתופעות דיסוציאטיביות וזקוקים לקרקוע.

#שורשים #יציבות #תופעותדיסוציאטיביות #קרקוע

25 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין