Search
  • אביטל מרמלשטיין

מטראומה לחוסן


את הצמח הזה קיבלתי מתנה בתוך עציץ קטן לחדר הטיפולים הראשון שלי. מאז, הוא מלווה אותי שנים, כעדות מופלאה לקשר בין מצע ותנאים לבין שלומות והתפתחות. בעודו ניצב כיום בכניסה לקליניקה, הוא מהווה תזכורת חיה לדחף החיים ולאיכויות ההתאוששות, השיקום וההתפתחות, גם לאחר שינויים ומעברים טראומטיים, נוכח פריסה מחודשת של התנאים החיוניים. מקבל את פניי כל בוקר מחדש, כהשראה לעבודתי עם שורדי טראומות.

#טראומה #חוסן #שלומות #התפתחות #צמיחה #החלמה #שיקום #טראומהמורכבת

12 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין