top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

מטראומה לחוסן


את הצמח הזה קיבלתי מתנה בתוך עציץ קטן לחדר הטיפולים הראשון שלי. מאז, הוא מלווה אותי שנים, כעדות מופלאה לקשר בין מצע ותנאים לבין שלומות והתפתחות. בעודו ניצב כיום בכניסה לקליניקה, הוא מהווה תזכורת חיה לדחף החיים ולאיכויות ההתאוששות, השיקום וההתפתחות, גם לאחר שינויים ומעברים טראומטיים, נוכח פריסה מחודשת של התנאים החיוניים. מקבל את פניי כל בוקר מחדש, כהשראה לעבודתי עם שורדי טראומות.

12 views0 comments
bottom of page