Search
  • אביטל מרמלשטיין

טיפול


שני כיסאות,

התחלה של מבנה,

וחלון המהווה תזכורת לכך שהשמים במקומם עדיין ושיש שם בחוץ תנאים לצמיחה ולשגשוג. ומבט. מבט שיראה את כל אלה ויטפח את הפוטנציאל. מה צריך יותר מכך?

#תקווה #צמיחה #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין