top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

בית


יום של קולות מהעבר. יודעת שעצם הבקשה לחזור ולהיפגש מעידה על כך שהאחר אינו במיטבו...

לצד זאת, כבר בשיחת הטלפון מתעוררות להן חדווה, התרגשות וציפיה לקראת מפגש מחודש עם מה שנחווה כבית שמאפשר לווסת את המרחק ממנו בכל רגע נתון בהתאם לצורך.

#בית #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

8 views0 comments
bottom of page