top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

תנועה


שניים בתנועה. על פני גלי החיים.

לעיתים שלווה והרמונית, מתוך שקט פנימי.

פעמים אחרות סוערת וכאוטית. נעים בקוים מקבילים, בקצבים ובמרחקים משתנים.

שניים בתנועה. וגם אם לא יפגשו לעולם, יושפעו לעד זה מתנועותיו של זה, בין אם ישירות, ובין אם באמצעות אינסוף הנימים שקושרים את כולנו לרקמה אנושית אחת.

6 views0 comments
bottom of page