Search
  • אביטל מרמלשטיין

תנועה


שניים בתנועה. על פני גלי החיים.

לעיתים שלווה והרמונית, מתוך שקט פנימי.

פעמים אחרות סוערת וכאוטית. נעים בקוים מקבילים, בקצבים ובמרחקים משתנים.

שניים בתנועה. וגם אם לא יפגשו לעולם, יושפעו לעד זה מתנועותיו של זה, בין אם ישירות, ובין אם באמצעות אינסוף הנימים שקושרים את כולנו לרקמה אנושית אחת.

#תנועה #רקמהאנושיתאחת

6 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין