Search
  • אביטל מרמלשטיין

אחד


שם באופק, במקום בו נפגשים מים עם שמ-מים, יבשה עם ים, התחלה עם סוף, הכל עם לא כלום - אני ואתה אחד.

#אחד #אופק

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין