Search
  • אביטל מרמלשטיין

חד פעמיות


יש דברים שהידיעה הפורמלית של קיומם אינה פוגעת בחד פעמיות של המפגש איתם:

מפעים, מרגש, מרחיב את הלב ומעמיק את הנשימה כל פעם מחדש.

#מפגש #חדפעמיות

9 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין