Search
  • אביטל מרמלשטיין

נשימה


אחד מהעוגנים וממקורות הבריאות והחיוניות רבי העוצמה ביותר נתון לנו מעצם קיומנו. הנשימה. כן, אותו תהליך פיזיולוגי, אוטומטי, מובן מאליו, כמעט נשכח. כל שאיפה טומנת בחובה הזדמנות להתמלא מחדש בזרם טרי ורענן של חמצן וחיוניות ולהפיצם לכל איבר ותא בגופנו. כל נשיפה טומנת בחובה הזדמנות לאסוף מכל איבר ותא את כל מה שמיותר, אינו נדרש עוד, אינו משרת אותנו כלל. ב'כל איבר ותא' כלולים גם המוח והלב שיכולים להתחדש אף הם, בכל נשימה - במחשבות, בתפיסות, ברגשות, בחוויות. כל מחזור מלא של נשימה טומן בחובו את ההזדמנות להתחדש, להתקרקע, להתחבר לקיום ולעצמי ברמה הכי בסיסית ומהותית.

#נשימה #עוגן #קרקוע

6 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין