Search
  • אביטל מרמלשטיין

הזנה


היעדר חיבור מתמשך ורציף למקורות הזנה מכלה וממית. לנו, בניגוד לצמחים, נתונה האפשרות לחפש באופן אקטיבי מקורות חיות מותאמים, נענים ומהימנים יותר.

#הזנה #הענות

8 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין