Search
  • אביטל מרמלשטיין

נקודת מבט


לפעמים כל מה שצריך הוא לשנות את נקודת המבט.

או אז נפרש בפנינו עולם שלם של אפשרויות וכיוונים שנסתרו מעינינו עד כה.

אפשרויות וכיוונים שמעוררים מחדש תקווה, משאלות, הנעה ותשוקה.

לפעמים כל מה שצריך הוא אחר שיסייע לנו לחולל את השינוי הנדרש בנקודת המבט.

#נקודתמבט #שינוי #אחר #תקווה #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

11 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין