Search
  • אביטל מרמלשטיין

כח המשיכה


משחקים בכח המשיכה. כשמעזים לקרוא תגר על המוכר והידוע, ללכת עם כיוון הצמיחה וההתפתחות היחודי, תוך חריגה ממה שמקובל, נהוג, מצופה - עשויים לגלות שאפשר (ואולי אף מוטב) אחרת.

#כחהמשיכה #שינוי #התפתחות

7 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין