Search
  • אביטל מרמלשטיין

היום הקצר בשנה


היום הקצר בשנה הוא גם הלילה הארוך בשנה. פחות מאורה ומחומה של השמש, פחות אנרגיות של פעילות ועשייה,

פחות עיסוק במה ומי שבחוץ. יותר מהשפעתו המטיבה של הירח, יותר אנרגיות של רגיעה והוויה,

הזמנה להפנות יותר מהקשב פנימה, למפגש עם עצמי על צרכיו, רגשותיו ומשאלותיו.

#עצמי #צרכים

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין