top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

היום הקצר בשנה


היום הקצר בשנה הוא גם הלילה הארוך בשנה. פחות מאורה ומחומה של השמש, פחות אנרגיות של פעילות ועשייה,

פחות עיסוק במה ומי שבחוץ. יותר מהשפעתו המטיבה של הירח, יותר אנרגיות של רגיעה והוויה,

הזמנה להפנות יותר מהקשב פנימה, למפגש עם עצמי על צרכיו, רגשותיו ומשאלותיו.

7 views0 comments
bottom of page