top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הילד שבי


טיפול הוא גם הזדמנות למפגש עם הילד שבי.

הזמנה להשיל את השכבות שהצטברו עם השנים, ולהיזכר בגרעין האותנטי הפנימי, טרום היות וקרות מגוון אירועים וחוויות.

מצע שעל גביו אפשר להיזכר, למצוא ולהמציא מחדש את יכולת המשחק החשובה והחיונית כל כך, המשמשת כעמוד התווך של הבריאות הנפשית.

טיפול הוא גם הזדמנות למפגש עם הילד שבי. עבור מטופלים ומטפלים כאחד.

#ילד #משחק #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page