top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

רקמה אנושית אחת


השלום מתחיל בהכרה בכך שמתחת לכל שכבות הגורמים המפרידים והמפצלים, כולנו זהים: כולנו זקוקים לאותם דברים, כולנו ראויים לאותם דברים, כולנו אוהבים אותם דברים, כולנו מפחדים מאותם דברים, כולנו כואבים את אותם דברים.

כולנו אחד.

8 views0 comments
bottom of page