top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

התחלה חדשה


שנה אזרחית חדשה היא הזדמנות נוספת להיזכר שלא חייבים להצמד לאירועים מיוחדים כגון תחילתה של שנה או יום הולדת, שאפשר בכל רגע נתון להכריז על דף חדש: להותיר מאחור דפוסים שאינם משרתים, להשתחרר מסביבות רעילות, לחדול מהשקעת משאבים יקרים במה שאינו מועיל, מתגמל או מקדם, ולקדם בברכה למידה חדשה, היוולדות של דפוסים מטיבים, כיוונון ודיוק של מענים לצרכי העצמי האותנטים והעמוקים.

7 views0 comments
bottom of page