Search
  • אביטל מרמלשטיין

מים


מים. פוטנציאל לשטיפה, היטהרות, רענון. אפשרות לפתוח חסימות ולחולל תנועה וזרימה מחודשות.

משאב הכרחי לצמיחה והתפתחות. אמצעי להכנסה של חומרי הזנה ולהוצאת רעלים.

הזמנה להשתחרר, ולו לשעה קלה, מכח הכבידה, על העומסים והלחצים הנלווים לו.

מקור חיים וחיוניות רב עוצמה.

#חיים #חיוניות

3 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין