Search
  • אביטל מרמלשטיין

אחר


לזכור את שמו של נציג השרות שענה במוקד ולהשתמש בו; לחזור למלצר להודות על המלצה מוצלחת שנתן; לומר תודה, גם אם זה לא תודה, לנציג שמתקשר למכור משהו שאין בו צורך; ועוד... אינסוף הזדמנויות יומיומיות לתרגל את ראיית האחר ואת ההאחריות שלנו כלפיו.

#אחר #אחריות

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין