Search
  • אביטל מרמלשטיין

ויתור


האם נוכל לוותר לא מתוך תחושות אובדן, הפסד, פשרה, כניעה, צמצום וחרדה,

אלא -

כחוויה של חופש, צמיחה, שלווה, קבלה והתרחבות?

#ויתור #צמיחה #חופש

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין