Search
  • אביטל מרמלשטיין

תבנית


פרטים החשופים לנסיבות, תנאים ולחצים דומים, מגיבים, כל אחד, בדרכו הייחודית. גם אנחנו, כמו העצים, תבנית המתהווה ונבנית מתוך סך החוויות והמפגשים שמזמנים לנו החיים.

לעולם נתונים להשפעות הסביבה, נמצאים באינטראקציה מתמשכת עמה. לעיתים בזרימה הרמונית וחלקה; פעמים אחרות תוך הפעלת שריר כנגדה. וכך או אחרת נושאים בגופנו ובנפשנו זכרונות, אותות וסימנים לחיכוך איתה.

#התהוות #לחץ #דחק

3 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין