Search
  • אביטל מרמלשטיין

פגיעות


כמה חשופים, עירומים ופגיעים מותירים אותנו לפעמים התנאים הסביבתיים.

ואולם לנו, בניגוד לצמחים - שאין להם אלא להמתין עד שישתנו התנאים בעקבות חילופי העונות,

נתונה האפשרות לחפש ולשנות באופן אקטיבי את הסביבה בה אנו נטועים.

#פגיעות #סביבה #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

4 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין