Search
  • אביטל מרמלשטיין

מפגש


מי יבוא? מה יביא עימו? במה נשרה היום? באלו אופנים השתנה מאז פגישתנו הקודמת? באלו אופנים הותמרתי אני? כי אין גורם בעל השפעה גדולה ומשמעותית על מצבו של הפרט מזו הטמונה במפגש בינאישי.

#מפגש #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

14 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין