Search
  • אביטל מרמלשטיין

תקווה


לפעמים כל מה שנדרש עבור מי שנחבל וכואב את פצעי העבר ואת שריטותיו הוא מישהו שיחזיק עבורו את התקווה שאפשר וראוי שיהיה אחרת.

וכשזו מופקדת בידי האחר, אט אט מתגלים המשאבים הנדרשים על מנת לחרוג מדפוסים שאינם משרתים ולמצוא נתיבי חיים חדשים ויצירתיים.

#תקווה #טראומה #טראומהמורכבת #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין