top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

אמפתיה


אמפתיה. מהדברים שאי אפשר להפריז בשבחם. אובייקט לחקירה ולהעמקה אינסופיים. הולכת ומתגלה, בין היתר, גם כנוגד שחיקה רב עוצמה.

#אמפתיה #שחיקה

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page