top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

אמפתיה


אמפתיה. מהדברים שאי אפשר להפריז בשבחם. אובייקט לחקירה ולהעמקה אינסופיים. הולכת ומתגלה, בין היתר, גם כנוגד שחיקה רב עוצמה.

5 views0 comments
bottom of page