Search
  • אביטל מרמלשטיין

גשם


הזדמנות להתחלה חדשה, פחות מאובקת, פחות כבדה, פחות רעילה, עם פחות שכבות שממסכות ואוטמות, מעט יותר נקיה, מעט יותר כנה,

מעט יותר קרובה לעצמנו, לגרעין הפנימי, למהות שבנו.

#התחלהחדשה #עצמי

6 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין