Search
  • אביטל מרמלשטיין

צלקת


צלקת.

הרבה יותר מעניינת מעור חלק.

שטחית או עמוקה,

חולפת או נצחית, נטמעת ברקע או בולטת,

בעיקר משתנה...

מספרת סיפור.

מהווה עדות לכך שחיינו, שעברו עלינו דברים, שהתחככנו בבריכת הקיום האנושי, על מנעמיו ועל חולייו.

מדגישה את היחודיות שבנו. החיים לא הותירו על אף אחד אחר את סימן ההיכר המסוים הזה.

מזכירה לאחר את אנושיותנו.

קוראת לו לנהוג בנו ברגישות.

#צלקת #יחודיות #טראומה

8 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין