Search
  • אביטל מרמלשטיין

המתנה


יש תקופות שבהן הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות הוא לחכות...

שהגל יעבור,

שהגאות תיסוג, שהשפל יעלה,

שהסערה תשכך.

וכל שנותר בינתיים הוא למצוא מקום מסתור, להתעטף במה שמחמם, לחזור לפעולות הבסיסיות של שמירה והזנה, לחדש משאבים ולאגור כוחות.

#המתנה #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

9 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין