top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

המתנה


יש תקופות שבהן הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות הוא לחכות...

שהגל יעבור,

שהגאות תיסוג, שהשפל יעלה,

שהסערה תשכך.

וכל שנותר בינתיים הוא למצוא מקום מסתור, להתעטף במה שמחמם, לחזור לפעולות הבסיסיות של שמירה והזנה, לחדש משאבים ולאגור כוחות.

9 views0 comments
bottom of page