Search
  • אביטל מרמלשטיין

בית


כמה בטוח ומוגן להסתובב עם הבית על גב. כמה מוכר, ברור וודאי.

כמה כבדה, מחניקה ומצמצמת נשיאת משקל עודף זה לאורך זמן. בית יכול להיות חפצים מסוימים, מזכרות, ריחות, תמונות וצלילים. גם אמונות יסוד, תפיסות עולם, נורמות, מנהגים, וציפיות עשויים לשמש לנו כבית, כשההאחזות בכך ש׳מה שהיה הוא שיהיה׳ משמשת כרשת ביטחון מנחמת הודות לניתנותה לצפייה ולניבוי.

כמה מפחידה עלולה להיות היציאה מהבית למרחבים חדשים, פחות ברורים, בהעדר היכרות עם הנורמות והתפיסות החלים עליהם.

כמה משחררת, מפתיעה ומרחיבה עשויה להיות גיחה קצרה, מתוכננת מראש, מתוזמנת היטב, בחברת בן לוויה, לסיור מקדים וראשוני בסביבה הקרובה.

התעזו?

#בית #טיפולנפשי #פסיכותרפיה #טראומהמורכבת #טראומה

8 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין