Search
  • אביטל מרמלשטיין

מרחב הביניים של החוויה


רוב חיינו מתקיימים במרחב המופלא בו הפנים והחוץ מחוללים זה עם זה; נפגשים, מתלכדים, מתפצלים ומצויים בזיקה מתמדת של השפעה הדדית המתהווה לכדי החוויה הקיומית היומיומית.

#מרחב #חוויה #הוויה

10 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין