top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

מרחב הביניים של החוויה


רוב חיינו מתקיימים במרחב המופלא בו הפנים והחוץ מחוללים זה עם זה; נפגשים, מתלכדים, מתפצלים ומצויים בזיקה מתמדת של השפעה הדדית המתהווה לכדי החוויה הקיומית היומיומית.

12 views0 comments
bottom of page