Search
  • אביטל מרמלשטיין

יחסים


במרחק נגיעה או במפלסים שונים;

בטווח המבט או מחוץ לשדה הראיה;

חולקים השקפות עולם דומות או מציגים נקודות מבט משלימות על החיים;

חווים הזדהות המאוימת מכל רמז לשונות או מקבלים בברכה את ההעשרה הטמונה באינדיבידואליות ובנפרדות;

ואולי בעיקר נעים על פני הרצפים:

נפגשים כדי להיפרד, נפרדים רק על מנת לשוב ולהיפגש;

מכוונים ומתכווננים, פעם אחר פעם מחדש, במטרה למצוא את המרחק הנכון לרגע היחודי הזה.

#יחסים #תלות #נפרדות #מרחב

4 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין