Search
  • אביטל מרמלשטיין

אני


יש הזדמנויות בחיים שמזמינות עצירה בצד הדרך והתבוננות: מי אני? איך התהוותי לכדי מי שאני? מהן ההשפעות הדומיננטיות בחיי? מי משמעותי בנוכחותו עבורי? מהי הדרך המסקרנת והמעניינת להמשיך בה?

ופעמים אחרות, בהן החוויה האשלייתית של ה׳אני׳ נמסה ונמהלת לתוך קיום אחדותי, ובכך מיתרת כל עיסוק בהגדרות והבחנות.

#אני #אחדות

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין