Search
  • אביטל מרמלשטיין

המתנה


המתנה ומתנה.

כמעט אותה מילה.

האם אנחנו יכולים לראות את המתנה הטמונה בתקופות של המתנה?

#המתנה

2 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין