Search
  • אביטל מרמלשטיין

קפה


חלש / חזק בהיר / כהה מתקתק / מר שלה / שלו למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים ׳קפה׳? למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים? כמה מתעתעות יכולות להיות מילים;

מקפלות בתוכן הנחה סמויה שפרשנותן אוניברסלית.

ועם זאת, בפועל - נושאות פעמים רבות משמעויות יחודיות, מושפעות מהמטען הסובייקטיבי של כל אחד מאיתנו, ועל כן מהוות, לא פעם, מקור לאי הבנות, לאכזבות, לעלבונות. אז למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים?

#מילים #פרשנות #יחודיות #סובייקטיביות

6 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין