top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

סדר פסח


בין יום שוויון האביב שחל אתמול לבין המעבר לשעון קיץ שיתרחש הלילה, במחזוריות המופלאה של עונות השנה, אירועיה ומועדיה, מגיחה לה שוב התקופה הייחודית הזו.

תקופה בה אנו מוזמנים לעשות בדק בית, לנער את אשר צבר אבק ולכלוך, להיפרד מהמיותר והלא נחוץ, לצחצח, למרק, לארגן מחדש ולפנות מקום.

בעוד שהסביבה הפיזית בה אנו חיים מרוויחה מטקסי הסדר והניקיון שהתגבשו והתקבעו לאורך מסורות ושנים, הרי שפן לא פחות חשוב של ריטואלים אלו מהווה השער התודעתי שהם פותחים לעבודה נפשית על תהליכים מקבילים בעולם הפנימי.

כך לניעור חפצים שצברו שכבות אבק ולכלוך אפשר להתיחס כהזמנה לבדוק אלו אמונות יסוד והשקפות עולם דורשות עדכון בעקבות החוויות האחרונות.

החלפת ארונות הבגדים עשויה לעורר השראה להתמרה של מחשבות שליליות מעכבות לתפיסות חיוביות ומקדמות.

ובסידור מחודש של הסביבה הפיזית ניתן לראות הצעה לארגון עדכני של מטרות וסדרי עדיפויות.

בין אם אתם נמנים על המקפידים והמדקדקים ובין אם סיגלתם לעצמכם את מנהגיכם הייחודיים, נדמה שקשה להתעלם מההקשר הסביבתי של העונה, על הפכפכות מזג האוויר ותגובות הגוף לשינויים הקיצוניים, המהווה מצע מותאם לתהליכים אלו.

#אביב #פסח #חירות #שינוי #התמרה

6 views0 comments
bottom of page