Search
  • אביטל מרמלשטיין

שרשרת המזון


ראשיתה של הדאגה לאחר והטיפול בו הינה בדאגה לעצמנו.

פרח שלא יוזן לא יוכל לאורך זמן להזין דבורים.

יכולתו של הורה להענות לצרכי ילדיו נפגעת בהעדר הקשבה ומענה לצרכיו שלו.

אנרגיה הזורמת רק בכיוון אחד, החוצה - סופה לדעוך ולהתכלות.

לעולם לא מאוחר לבדוק מה נדרש על מנת לאמץ רעיון זה ולתת לו מקום ביחסי הגומלין עם הסביבה.

#הזנה #הורות #צרכים

11 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין