Search
  • אביטל מרמלשטיין

חירות


׳שלח את עמי׳ אמר משה לפרעה. וכך החל מסעם הארוך, ארוך מאוד של בני ישראל. ארוך, כי לא פרעה הוא שעמד בינם לבין החופש, אלא עולמם הפנימי - על עברם הטראומטי, הפנמתם את עצמם כעבדים ותפיסותיהם לגבי המרחב שהם רשאים לתפוס, החלומות שהם ראויים לחלום, החיים שהם זכאים לחיות... הכבלים המגבילים את חיינו אף הם לעולם פנימיים.

חג החירות מהווה הזדמנות טובה לזיהוים ולבחינה מחודשת של העמדה וההתמקמות ביחס אליהם.

#חירות #טראומה #חופש #טראומהמורכבת #טיפולנפשי #פסיכותרפיה

9 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין