Search
  • אביטל מרמלשטיין

החלמה


החלמה מפוסט טראומה כרוכה, בראש ובראשונה, בהסכמה. הסכמה להפריד בין העבר לבין ההווה; הסכמה לחדול מהשחזורים הכפויים;

הסכמה לשים גבול וסוף לחודרנות העיקשת של ׳אז ושם׳ ל׳כאן ועכשיו׳.

הסכמה לאמץ עמדה של פתיחות ולהעמד מחדש עם הפנים לעולם - בלב פתוח וידיים פרושות, מושטות לקלוט את כל שהיקום יזמן, תוך מוכנות ליצור את התבשיל הייחודי לכד המסוים הזה.

#החלמה #טראומה #פתיחות #טראומהמורכבת

9 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין