Search
  • אביטל מרמלשטיין

רבע לאחרי החגים


בתפר הדק בין חג ליום חול,

בין חופשה לבין חזרה לשגרה,

בין סוף שבוע לתחילתו של אחד נוסף,

אין זמן טוב מממש עכשיו

לחזור אל רעיונות, משימות ופרויקטים שהונחו בצד,

להתבונן בהם מחדש - מפרספקטיבה של זמן ושל מרחב,

לנער מעליהם את האבק,

לעדכנם, לכווננם ולהתאימם.

ואז להניעם:

להעז לפתוח דלתות;

לסמן שבילים חדשים; לצעוד בדרכים בלתי סלולות;

לממש חלומות;

לקדם משאלות;

ואולי לקבוע את הפגישה הראשונה לטיפול הנפשי אליו כמהים כבר זמן רב וליצור את הקרקע הפוריה והבטוחה שתשמש בסיס לתהליכי צמיחה אלו ואחרים.

#אחריהחגים #טיפולנפשי #חלומות #משאלות

7 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין