top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

רבע לאחרי החגים


בתפר הדק בין חג ליום חול,

בין חופשה לבין חזרה לשגרה,

בין סוף שבוע לתחילתו של אחד נוסף,

אין זמן טוב מממש עכשיו

לחזור אל רעיונות, משימות ופרויקטים שהונחו בצד,

להתבונן בהם מחדש - מפרספקטיבה של זמן ושל מרחב,

לנער מעליהם את האבק,

לעדכנם, לכווננם ולהתאימם.

ואז להניעם:

להעז לפתוח דלתות;

לסמן שבילים חדשים; לצעוד בדרכים בלתי סלולות;

לממש חלומות;

לקדם משאלות;

ואולי לקבוע את הפגישה הראשונה לטיפול הנפשי אליו כמהים כבר זמן רב וליצור את הקרקע הפוריה והבטוחה שתשמש בסיס לתהליכי צמיחה אלו ואחרים.

7 views0 comments
bottom of page