top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

לו יהי


לפעמים כל שצריך הוא לבקש. ואז - להרפות ולהניח ליקום לסדר את הדברים.

ואולם, לא אחת כרוך הדבר בהסכמה לוותר על פנטזיה מסוימת, ובפתיחות וקבלה של מה שעשוי להיות מענה לצורך עמוק יותר.

או אז נפתחים שערים חדשים שהמעבר בהם מאפשר קפיצת גדילה משמעותית.

7 views0 comments
bottom of page