top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הסמיכות הנוראה הזו


איחולי 'חג שמח' רבים שמעתי בימים האחרונים. ואף לא התייחסות אחת ליום הזיכרון הניצב בשערי חגיגות יום ההולדת של המדינה. כמו רק בי מהדהדת הצמידות הנוראית הזו, שגורמת למחנק. מחנק כבד ונוכח שמקשה לברך חזרה בטרם יצא לו יום הזיכרון.

עוד על מחשבותי בנושא אפשר לקרוא כאן.

1 view0 comments
bottom of page