Search
  • אביטל מרמלשטיין

קורות חיים


לאור הזדמנות לשינוי ולהתחדשות (תמיד אפשר למצוא סיבות ונסיבות חיצוניות), ונוכח הבשלה של תהליכים פנימיים מתמשכים,

מוצאת את עצמי מסדרת. עוברת על חפצים וחומרים שנאספו לאורך שנים ותקופות, חלקם חדשים יחסית; אחרים ותיקים - בוגרי תהליכי מיון וסידור קודמים.

אוספת אל כף ידי בעדינות ובכבוד המתחייבים במגע עם אוצרות בלומים; מעבירה זה אחר זה במסננת העכשווית; מחליטה מה נחוץ וישמר לפחות עד המיון הבא, ומה סיים את תפקידו בצומת הנוכחי ואינו נחוץ לי יותר. פוגשת את עצמי בתצורות קודמות באמצעות מגוון מופעים מאפיינים: אנשים, מסגרות, עולמות תוכן, תחומי עניין, עיסוקים, חוויות, פרויקטים רעיוניים ומעשיים.

מאמצת נקודות מבט חדשות.

קשובה לתובנות המפציעות.

מעדכנת תפיסות ואמונות.

מדמיינת המשכים עתידיים.

מפנה מקום לבאות.

טווה מחדש את הרצף של הקורות.

מסדרת. יודעת שהנסיבות החיצוניות מהוות מסגרת לעבודה פנימית משמעותית.

#שינוי #התחדשות #עצמי #טיפולנפשי

11 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין