Search
  • אביטל מרמלשטיין

עניינים שבלב


לתוך מקבץ פגישות שעניינן כובד החיים, אתגריהם, וקשייהם, השתחלה אחת מרעננת עם מתבגרת מאוהבת.

תזכורת מופלאה לרווח המובטח למי שזוכר לנהוג בתום, בפשטות ובכנות בענייני הלב. ולמעשה, בהיבטי החיים כולם...

#כנות #תום #אהבה #יחסים

6 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין