top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

טיפול


בחוץ: חדשות קשות, פקקים, רחוב הומה, עמוס, ניידת משטרה וסיירת ביטחון מחוץ לבית שליד הקליניקה שלי. בפנים: שקט, תאורה אופטימלית, מיזוג מווסת, בשאיפה ליצירת אווירה המאפשרת מפגש של אדם עם עצמו, בנוכחות האחר. ובתווך - האמונה שיש קשר בין הדברים. שככל שיותר אנשים יקחו לעצמם שעה בשבוע להתבוננות, לזיהוי צרכיהם, לקבלת מענה, כך תפחתנה האלימות והתוקפנות בחוץ.

8 views0 comments
bottom of page