top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

לבן


לבן: בראשית, המקור, טרום הכל, הגרעין הכי בסיסי ועמוק בכולנו: תום, טוהר, זכות, רכות, טוב, רוחב לב, נדיבות, אמפתיה, חמלה, שלמות.

שילוב של כל הצבעים כולם;

האחדה של הגוונים והמרקמים; קבלה של השונות, הפערים וההבדלים לכדי שלמות אחת.

פשוט ומורכב; בראשתי וסופי;

בסיסי ומכיל-כל בעת ובעונה אחת.

חג שבועות שמח :)

9 views0 comments
bottom of page