top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הסתגלות


שבוע וקצת אחרי, מן העבר השני של המעבר - מסתגלת.

מאמנת את המוח בהיפוך כיוונים; מאמצת נקודות מבט חדשות ויצירתיות;

מאפשרת לקרני השמש ולאלומת האור להדגיש דברים מסוימים, בעודם מצלים על אחרים, בריקוד אינסופי של דמויות ורקע;

קשובה לקולות ולצלילים האופיינים, עוקבת אחר מחזוריותם;

שמה לב לתחושות, לרגשות, למחשבות ולרעיונות הנובעים בסביבה מוכרת-זרה, ישנה-חדשה.

קשובה לתגובות.

הגלויות והסמויות.

מאפשרת מפגש עם גווני הקשת כולה: נעה בין פרגון ושמחה מצד מי שחש שצרכיו נענים כעת ביתר התאמה, לבין כעס והתנגדות של מי שחש שדבר מה חשוב נגזל ממנו; מכירה בקשיים העולים מעצם השינוי; מקבלת בברכה את השונות הנרחבת של העמדות והרגשות הנחשפים בעטיו. תוהה אלו שבילים חדשים נוספים יפרשו בכל אחד מהמסעות שנפלה בחלקי הזכות ללוות.

שבוע וקצת אחרי, מן העבר השני של המעבר - מסתגלת.

קשובה ופתוחה לבאות.

יודעת שבסופו של דבר המעבר הינו רק גורם אחד מיני רבים המשתלבים לכדי קביעת החוויה ונתיבי הצמיחה וההתפתחות.

מברכת על ההזדמנות לתרגל מעבר, שינוי והסתגלות כחוויות קריטיות לשלומות, לרווחה ולבריאות הגופנפש.

7 views0 comments
bottom of page