Search
  • אביטל מרמלשטיין

חמלה


נקרתה בדרכי,

כהזדמנות מופלאה להזכירנו שגם מופעים שאינסטנקטיבית מעוררים דחיה וגועל ראויים לחמלה.

כי חמלה ואמפתיה הן שהופכות צפרדעים מכוערות לנסיכים יפי תואר.

וככל שמתרבות ההתמרות הקטנות האלה בחיי היומיום,

כך הופך העולם למקום ראוי וטוב יותר.

#אמפתיה #חמלה

5 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין