Search
  • אביטל מרמלשטיין

הקשבה פנימית


הצעד הראשון במסע להיטיב עם עצמנו הינו הקשבה פנימית המכוונת לדייק את זיהוי הצרכים. למצטייני התרגול מובטחת יכולת משופרת לנתב את עצמם לסביבות בעלות פוטנציאל וסיכויים טובים הרבה יותר לקבלת מענים מותאמים.

#צרכים #הקשבה #מענים

4 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין