top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הקשבה פנימית


הצעד הראשון במסע להיטיב עם עצמנו הינו הקשבה פנימית המכוונת לדייק את זיהוי הצרכים. למצטייני התרגול מובטחת יכולת משופרת לנתב את עצמם לסביבות בעלות פוטנציאל וסיכויים טובים הרבה יותר לקבלת מענים מותאמים.

4 views0 comments
bottom of page